A Ganef

Rene Axelsen, Ulla Havnø, Anja Mie Renard og Birgitta Holst Olsson, som spiller svensk folkemusik og klezmer til receptioner, ferniseringer, festmiddage og lignende

Comments are closed.